Uživatelská příručka

Obsah

1. Úvod
Požadavky programu
Ochrana programu
2. Instalace programu
Instalace
Spuštění programu
Parametry při spuštění
Inicializační soubor
Informační kanál
Automatická aktualizace
3. Ovládání programu
Ovládání programu
Hlavní okno programu
Lišta nástrojů
Lišta výpočetních funkcí
Lišta nastavení
Datová okna
Práce s okny
Dialogová okna
Nápověda
4. Datové soubory
Projekty
Souřadnicové soubory
Geometrie
Soubory s měřenými daty
Protokoly
Textové soubory
Grafické soubory
Indexování souborů
Komprese souboru
Správa souborů
Otevření souboru
Založení nového souboru
Import souborů z předchozích verzí systému GROMA
5. Seznamy
Informace o bodech
Kurzor
Editování
Přidávání položek
Mazání položek
Označování
Vyhledávání položek
Volba zobrazených údajů
Krok zpět
Krok vpřed
Přetahování dat
Přečíslování seznamu
Přečíslování podle seznamu
Hromadné změny v seznamech
Změna kódů na grafické
6. Seznam souřadnic
Pohyb v seznamu souřadnic
Zamykání bodů
Řazení seznamu souřadnic
Aktivní seznam souřadnic
Vyhledávání v seznamu souřadnic
Ukládání bodů
Grafické zobrazení bodů
Roztřídění seznamu podle mapových listů
Porovnání seznamů souřadnic
Kontrola duplicitních čísel
Odstranění identických bodů
Kontrola číslování bodů
Dávkové průměrování souřadnic
Zaokrouhlení souřadnic
Obnova smazaných položek
Připojení souboru
Dvojí souřadnice
Zeměpisné souřadnice
7. Seznam měření
Volba podrobnosti zobrazení
Přečíslování seznamu měření
Zpracování zápisníku
Označení orientací
Spojení souborů měření
Obnova smazaných položek
8. Projekty
Založení projektu
Přidávání / ubírání souborů
Uložení projektu
Otevření projektu
9. Kódování bodů
Princip kódování
Kódovací tabulka
Připojení a odpojení kódovací tabulky
Editace kódovací tabulky
Vícenásobné kódy
Nenalezené kódy
Označování bodů podle kódů
Zadávání kódů pomocí popisů
Překódování při importu
10. Výpočty
Výpočetní dialogová okna
Zadávání údajů
Ukládání výsledků
Postup při ukládání vypočtených bodů
Kontrolní kresba
Tolerance
Testování dle předpisů pro práci v katastru nemovitostí
Transformace souřadnic
Orientace osnov
11. Výpočetní úlohy
Polární metoda
Ortogonální metoda
Polární metoda dávkou
Ortogonální metoda dávkou
Volné stanovisko
Protínání z délek
Protínání z orientovaných směrů
Hromadné protínání z orientovaných směrů
Průsečík přímek
Průsečík přímka - směr
Průsečík přímka - kružnice
Polygonový pořad
Výškový pořad
Transformace souřadnic
Směrník a délka
Kontrolní oměrné
Soubor kontrolních oměrných
Konstrukční oměrné
Vyrovnání na přímku
Vyrovnání na kružnici
Výpočet výměr
Polární vytyčovací prvky
Ortogonální vytyčovací prvky
Výpočet trasy
Fasáda
Kubatury
Výpočet výšky stanoviska
Výpočet výšek
Napojení změny do KM-D v dosavadním bodu
Napojení změny do KM-D v novém bodu
Dávkový výpočet souboru MAPA2
12. Export - Import souborů
Seznamy souřadnic
Seznamy měření
Kresba
13. Definice teodolitu
Definice teodolitu
14. Protokoly
Otevření protokolu
Princip práce s protokoly
Lokální protokol
Výpis seznamu souřadnic do protokolu
Výpis seznamu měření do protokolu
Přečíslování protokolu
Kódování češtiny
Parametry protokolu
15. Hlášení a komentáře
16. Grafika
Princip ukládání grafiky
Otevření grafického okna
Ovládání grafického okna
Chytání na body
Referenční výkresy
Kódování kresby
17. Digitalizace rastrových dat
Načtení rastrových dat do programu
Grafické souřadnice
Transformace souřadnic
Manipulace s lupou
Určení transformačního klíče
Digitalizace
18. Grafické určování bodů
Princip grafického určování bodů
Postup při grafickém určování bodů
19. Tiskové výstupy
Náhled před tiskem
Tisk seznamů
20. Manažer konfigurací
21. Spolupráce s CAD systémy
Spuštění s podporou CAD systému
Atributy pro přenos bodů
22. Propojení s databázemi
Podporované servery
Používané databázové tabulky
Nastavení připojení k databázi
Postup práce s databázemi bodů