Uživatelská příručka

Obsah

1. Úvod
Požadavky programu
Ochrana programu
2. Instalace programu
Instalace
Hardwarový klíč
3. Spuštění aplikace
Spuštění aplikace
Parametry při spuštění
Konfigurační soubor
Informační kanál
Automatická aktualizace
4. Ovládání programu
Ovládání programu
Hlavní okno programu
Lišta nastavení
Stavový řádek
Datová okna
Práce s okny
Dialogová okna
Nápověda
5. Datové soubory
Projekty
Souřadnicové soubory
Geometrie
Soubory s měřenými daty
Protokoly
Textové soubory
Indexování souborů
Komprese souboru
Správa souborů
Otevření souboru
Import souboru
Založení nového souboru
6. Seznamy
Informace o bodech
Kurzor
Editování
Označování
Přidávání položek
Deaktivace záznamů
Vyhledávání položek
Volba zobrazených údajů
Krok zpět
Krok vpřed
Počet desetinných míst a zaokrouhlování
Přetahování dat
Přečíslování seznamu
Přečíslování podle seznamu přiřazení čísel bodů
Označování podle seznamu čísel bodů
Hromadné změny v seznamech
Změna kódů na grafické
7. Seznam souřadnic
Pohyb v seznamu souřadnic
Zamykání bodů
Zvýrazněné body
Pomocné body
Duplicitní čísla bodů v seznamu souřadnic
Průměrování souřadnic při ukládání bodu s existujícím číslem
Řazení seznamu souřadnic
Aktivní seznam souřadnic
Vyhledávání v seznamu souřadnic
Roztřídění seznamu podle mapových listů
Porovnání souřadnic
Kontrola duplicitních čísel
Vyhledání identických bodů
Odstranění identických bodů
Kontrola číslování bodů
Dávkové průměrování souřadnic
Zaokrouhlení souřadnic
Obnova smazaných položek
Připojení souboru
Dvojí souřadnice
Zeměpisné souřadnice
Export / Import seznamu souřadnic
Konfigurovatelný import seznamu souřadnic
8. Seznam měření
Volba podrobnosti zobrazení
Zpracování zápisníku
Označení orientací
Spojení souborů měření
Obnova smazaných položek
Export / Import seznamu měření
9. Projekty
Založení projektu
Přidávání / ubírání souborů
Uložení projektu
Otevření projektu
10. Kódování bodů
Princip kódování
Kódovací tabulka
Připojení a odpojení kódovací tabulky
Editace kódovací tabulky
Vícenásobné kódy
Nenalezené kódy
Označování bodů podle kódů
Zadávání kódů pomocí popisů
Překódování při importu
11. Výpočty
Výpočetní dialogová okna
Kontrolní kresba
Tolerance
Testování dle předpisů pro práci v katastru nemovitostí
Transformace souřadnic
Orientace osnov vodorovných směrů
12. Definice teodolitu
Definice teodolitu
13. Protokoly
Otevření protokolu
Uložení protokolu
Princip práce s protokoly
Lokální protokol
Výpis seznamu souřadnic do protokolu
Výpis seznamu měření do protokolu
Přečíslování protokolu
Kódování češtiny
Parametry protokolu
14. Hlášení a komentáře
15. Grafické určování bodů
Princip grafického určování bodů
Postup při grafickém určování bodů
16. Tiskové výstupy
Náhled před tiskem
Tisk seznamů
17. Manažer konfigurací
18. Spolupráce s CAD systémy
Spuštění s podporou CAD systému
Atributy pro přenos bodů
19. Propojení s databázemi
Podporované servery
Používané databázové tabulky
Nastavení připojení k databázi
Postup práce s databázemi bodů