Kontrola duplicitních čísel

Po vyvolání příkazu Souřadnice->Kontrola duplicitních čísel proběhne kontrola seznamu souřadnic, zda neobsahuje duplicitní čísla bodů. Výsledek kontroly je uložen do protokolu.

Duplicitní čísla bodů se mohou do seznamu dostat při práci s zapnutou volbou Soubor->Nastavení->Prostředí Povolit duplicitní body v seznamech souřadnic->. Při tomto nastavení program duplicity nekontroluje, takže je lze použít např. pro import seznamů s duplicitními čísly bodů nebo pro zpracování seznamů s opakovaně zaměřenými body pomocí nástroje Dávkové průměrování souřadnic. Po vypnutí volby pro ukládání duplicitních bodů jsou nejprve všechny otevřené seznamy souřadnic zkontrolovány, zda neobsahují duplicity, a volba je vypnuta pouze v případě, že je u všech souborů kontrola úspěšná.