Řazení seznamu souřadnic

Seznam souřadnic je pro rychlejší manipulaci seřazen. Zatímco vlastní seznam souřadnic je fyzicky umístěn na disku (soubor .crd), údaje o řazení bodů (soubor .crx) jsou pro rychlejší manipulaci načteny do paměti počítače.

Seznam souřadnic může být řazen třemi způsoby:

Dále lze v možnostech řazení zaškrtnout volbu Zvýrazněné napřed, čímž zajistíte, že zvýrazněné položky seznamu souřadnic jsou uvedeny před běžnými položkami:

Zvýrazněné body

Řazení podle předčíslí a podle čísla se týká pouze bodů s číselným identifikátorem. U alfanumerického identifikátoru není předčíslí a číslo rozlišováno, tyto body jsou řazeny abecedně (tedy jako v telefonním seznamu).

Způsob řazení lze nastavit pouze pro celý systém GROMA najednou, nelze zvolit pro každý seznam jiný způsob řazení. Způsob řazení se nastavuje v Soubor->Nastavení->Prostředí.