Kapitola 9. Projekty

Pracujete-li na rozsáhlejší zakázce, případně na zakázce, na níž pracujete opakovaně, je výhodné založit si pro ni projekt. Projekt je samostatné datové okno, v němž lze vytvořit seznam souborů, které se příslušné zakázky týkají. Do projektu lze uložit datové soubory (seznamy souřadnic, měření, protokoly, textové soubory) i soubory s uloženými výpočty (polygonové pořady, výměry, oměrné, transformace, apod.).

Do projektu se kromě použitých souborů ukládají i některá nastavení programu (měřítkový koeficient, počet desetinných míst, zakládací soubory, atd.).

Založení projektu

Nový projekt založíte příkazem Soubor->Nový a zvolením typu souboru Projekt. Po založení projektu se otevře prázdné okno, do něhož můžete přidávat soubory, které do zakázky patří.