Kapitola 25. Menu Soubor

Příkazy menu Soubor slouží k manipulaci se soubory, tisku a ukončení programu.

Nový

Založení nového souboru

Pomocí tohoto příkazu můžete založit nový soubor. Po vyvolání příkazu je zobrazeno dialogové okno, v němž si můžete zvolit typ souboru, který chcete založit (seznam souřadnic, seznam měření, protokol, textový soubor nebo projekt). Po potvrzení volby je zobrazeno prázdné datové okno příslušného typu. Okno je označeno názvem Nepojmenovaný a pořadovým číslem dočasného souboru. Chcete-li soubor zachovat, uložte jej příkazem Soubor->Ulož jako, jinak bude po zavření automaticky zrušen (program vás při zavírání souboru na tuto skutečnost upozorní).