Kapitola 24. Hlavní menu

V horní části hlavního okna programu je zobrazeno hlavní menu. Zobrazené položky tohoto menu závisí na typu aktivního datového okna. Před otevřením prvního okna menu obsahuje pouze položky Soubor, Výpočty, Nástroje a Nápověda, v nichž je nabídka nutná pro konfiguraci programu a otevření datového souboru.

Po otevření prvního souboru je zobrazeno plné menu. Menu vždy obsahuje položky základního menu. Ostatní položky menu jsou závislé na typu aktivního okna a průběžně se mění.

Tabulka 24.1. Položky v menu

Typ aktivního oknaPoložka hlavního menu
Seznam souřadnicEditace, Měření, Okno
Seznam naměřených hodnotEditace, Souřadnice, Okno
GrafikaPlán, Okno
Rastrová dataBitová mapa, Okno
ProtokolEditace, Okno
TextEditace, Okno
ProjektProjekt, Okno