Ulož jako

Příkaz slouží k uložení souboru pod jiným jménem, případně v jiném formátu. Lze použít pouze u seznamů, tj. souřadnicového souboru a souboru s naměřenými daty, protokolů a textových souborů.

Chcete-li do souboru zapsat pouze vybrané údaje, zvolte položku Uložit body: Označené Program potom do výsledného souboru zapíše pouze ty položky, které jsou v aktuálním souboru označeny.