Nastavení

Po tomto příkazu je zobrazeno dialogové okno se záložkami, pomocí něhož lze konfigurovat systém GROMA. Jednotlivé položky tohoto nastavení jsou popsány dále (dialogové okno Nastavení).