Manažer konfigurací

Po tomto příkazu je zobrazeno dialogové okno pro manipulaci s konfiguracemi. Pomocí něho lze vytvářet a mazat soubory s konfiguracemi a vybírat aktivní konfiguraci.

Manažer konfigurací

Konfigurace:

V rámečku je uveden seznam všech dostupných konfigurací. Program nabízí všechny konfigurace, které nalezne v adresáři pro konfigurační soubory. Umístění konfiguračních souborů lze ovlivnit pomocí parametrů při spuštění nebo prostřednictvím souboru network.ini.

Umístění

Zde je zobrazena cesta, v níž systém GROMA hledá konfigurační soubory. Tento parametr nelze měnit přímo, ale pouze pomocí parametrů při spuštění nebo souboru network.ini.

Název konfigurace

Zde lze každý konfigurační soubor pojmenovat. Nebyl-li pojmenován, je v seznamech konfigurací identifikován pomocí názvu souboru. Přejete-li si jej pojmenovat, zadejte zde jméno a stiskněte tlačítko (Uložit).

Vytvořit kopii

Po stisknutí tohoto tlačítka bude vytvořena kopie konfigurace, která je vybrána v seznamu konfigurací.

Vytvořit novou

Po stisknutí tohoto tlačítka bude vytvořena kopie základní konfigurace, která je uložena v souboru groma.ini v instalačním adresáři systému GROMA.

Odstranit

Po stisknutí tohoto tlačítka bude odstraněn vybraný konfigurační soubor.