Informace o souboru

Tento příkaz vyvolá dialogové okno, které obsahuje informace o aktuálním souboru (počet položek, datum vytvoření, atd.). Zde můžete definovat až 32znakový popis souboru, který je zobrazován v dialogovém okně při otevírání souboru.

Informace o souboru

Editační okna pro nastavení počtu desetinných míst slouží k nastavení počtu desetinných míst pro tento konkrétní soubor a mají přednost před globálním nastavením aplikace. Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole Počet desetinných míst a zaokrouhlování.

Přepínač Povolit duplicitní body slouží k povolení nebo zakázání duplicitních bodů pro tento konkrétní soubor a mají přednost před globálním nastavením aplikace. Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole Duplicitní čísla bodů v seznamu souřadnic.

Informace můžete nastavit pro seznamy souřadnic a seznamy naměřených hodnot.