Referenční příručka

Obsah

23. Práce s referenční příručkou
24. Hlavní menu
25. Menu Soubor
Nový
Otevři
Ulož
Ulož jako
Zavři všechny
Komprese souboru
Indexování souboru
Informace o souboru
Aktivní seznam souřadnic
Nastavení
Manažer konfigurací
CAD nastavení
Tisk
Nastavení tiskárny
Zobraz protokol z výpočtu
Ulož protokol z výpočtu
Zobraz hlášení a komentáře
Konec
26. Dialogové okno Nastavení
Prostředí
Výpočty
Redukce
Záznamník
Teodolit
Kódování bodů
Protokol
Vstup/výstup
Vstupní / výstupní formát souřadnic
Vstupní / výstupní formát měření
DXF
27. Menu Výpočty
28. Menu Okno
Zavři
Mozaika horizontálně - vertikálně
Kaskáda
Srovnání ikon
Parametry zobrazení
29. Menu Editace
Krok zpět
Přenes
Zkopíruj
Vlož
Vymaž
30. Menu Databáze
Připojit k databázi
Nastavení projektu
Výběr katastrálního území
Vytvořit databázi a uživatele
Inicializace databáze
31. Menu Projekt
Přidej soubor
Odeber soubor
Otevři soubor
Nastavení
32. Menu Souřadnice / Měření
Přidej položku
Uber položku
Edituj položku
Najdi položku
Označ
Hromadná změna
Přečíslování seznamu
Překódování podle tabulky
Obnova smazaných položek
Do protokolu
33. Menu Souřadnice
Parametry zobrazení
Zobraz graficky
Roztřiď dle mapových listů
Porovnání seznamů souřadnic
Kontrola číslování bodů
Kontrola duplicitních čísel
Odstranění identických bodů
Dávkové průměrování souřadnic
Zaokrouhlení souřadnic
Dvojí souřadnice
Uložit body do databáze
Uložit změny do databáze
Odstranit smazané body z databáze
Synchronizovat seznam s databází
34. Menu Měření
Zpracování zápisníku
Spojení stanovisek
Označ orientace
Setřídění
Vykreslení měřické sítě v grafickém modulu
Připoj soubor
Parametry zobrazení
35. Menu Plán
Parametry zobrazení
Vyplň
Zvětši
Zmenši
Překresli
Výřez
Vytvořit kódovou kresbu
Smazat kódovou kresbu
Výběr elementů
Mazání elementů
Spojování bodů
Ohrada
Odečítání souřadnic
36. Menu Bitová mapa
Transformační klíč
Digitalizace