Zobraz hlášení a komentáře

Systémová hlášení a komentáře

Tento příkaz zobrazí dialogové okno se seznamem komentářů a chybových hlášení, která byla vygenerována v průběhu práce s programem.

Dialogové okno s komentáři je nemodální, může být tedy stále otevřené. Je-li během výpočtu otevřené, nové komentáře se v něm zobrazují okamžitě.