Lokální protokol

Lokální protokol vzniká při každém jednotlivém výpočtu. Můžete si jej prohlédnout po stisknutí tlačítka (Protokol) v kterémkoli výpočetním dialogovém okně. Program otevře dialogové okno se seznamem posledních neuložených lokálních protokolů. Toto okno je nemodální, můžete je tedy ponechat otevřené a můžete měnit jeho umístění a velikost. Necháte-li je otevřené, jsou v něm při výpočtech automaticky zobrazovány všechny změny lokálního protokolu.

Lokální protokol

Okno obsahuje ve vrchní části seznam lokálních protokolů spolu s časem jejich poslední aktualizace. Každá úloha má svůj vlastní lokální protokol, takže je v okně zobrazen celá historie posledních výpočtů.

Ve spodní části okna je zobrazen protokol úlohy, která je zvolena v seznamu úloh.

Chcete-li zvolený protokol vymazat, stiskněte tlačítko (Odstranit). Můžete také označit více protokolů pomocí zaškrtávacího políčka v seznamu protokolů a odstranit je hromadně.

Jestliže jste s obsahem protokolu spokojeni, uložte jej do hlavního protokolu tlačítkem (Uložit). Opět můžete označit více protokolů pomocí zaškrtávacího políčka v seznamu protokolů a uložit je hromadně.Jestliže ještě nemáte otevřen hlavní protokol, program nejprve zobrazí dialogové okno pro jeho otevření. Jestliže nyní hlavní protokol neotevřete, program lokální protokol neuloží. Po uložení lokálního protokolu do hlavního protokolu je lokální protokol ze seznamu odstraněn. V seznamu tedy zůstávají pouze neuložené protokoly.