Výpis seznamu souřadnic do protokolu

Chcete-li vypsat seznam souřadnic (nebo jeho část) do protokolu, můžete postupovat jedním z těchto způsobů:

V obou případech bude seznam souřadnic vytvořen v lokálním protokolu, do hlavního protokolu jej uložte stejným způsobem, jako protokoly z výpočtů.