Kapitola 14. Protokoly

Při výpočtech program kromě výsledných hodnot vytváří i textové protokoly o výpočtu, v nichž lze nalézt mnoho užitečných informací o průběhu výpočtu, dosažených odchylkách, apod. Tyto protokoly mohou být uloženy do souboru nebo vytisknuty a předávány jako protokoly o výpočtech.

Otevření protokolu

Při otevírání protokolu se postupuje stejně, jako při otevírání jakéhokoli jiného datového souboru. Jediný rozdíl oproti ostatním typům souborů je, že protokol může být otevřen vždy nejvýše jeden.

Před otevřením protokolu si můžete v dialogovém okně Soubor->Nastavení->Prostředí zvolit, zda chcete pro editaci použít vnitřní editor programu GROMA nebo externí editor.

Interní editor

Interní editor má podobu datového okna zobrazeného v hlavním okně programu GROMA. Toto okno může být zvětšováno, zmenšováno, přesouváno nebo zmenšeno na ikonu.

Externí editor

Zvolíte-li si pro editaci protokolu externí editor, po otevření protokolu se na ploše hlavního okna programu zobrazí pouze ikona protokolu. Můžete s ním normálně pracovat, ukládat do něj protokoly pomocí tlačítka na liště nástrojů, přesouvat ikonu, apod. Chcete-li editovat celý protokol, zvolte na ikoně obnovení okna (dvojitým kliknutím na ikonu, pomocí menu) a program GROMA automaticky spustí zvolený externí editor.

Poznámka

Externí editor může být v danou chvíli spuštěn vždy pouze jednou. Po jeho spuštění se sice můžete přepnout do programu GROMA, ale při pokusu o další spuštění editoru je zobrazeno varovné hlášení, že musí být editor z předchozího spuštění nejprve uzavřen.

Po otevření protokolu se zobrazí editační okno, buď prázdné, vytváříte-li nový protokol, nebo s výstupy s předchozích výpočtů. Text můžete editovat běžnými editačními klávesami, přesouvat nebo kopírovat bloky textu do ostatních aplikací, atd.