Parametry protokolu

V dialogovém okně Soubor->Nastavení->Protokol můžete nastavit různé parametry, které ovlivňují práci s protokoly (ukládání souřadnic vstupních bodů, kódování češtiny při zápisu na disk, font pro tisk i pro obrazovku, apod.). Bližší popis je uveden v referenční příručce.