Kapitola 15. Hlášení a komentáře

Při běhu programu jsou ukládány rady a komentáře, vysvětlující chování programu. Pokusíte-li se např. nějakým nástrojem změnit zamčený bod v seznamu souřadnic, program vypíše komentář, že bod nemohl být změněn, protože je zamčený. Tyto komentáře se archivují a lze je nechat zobrazit.

Stane-li se tedy, že se program nezachová tak, jak byste očekávali, je dobré se nejprve podívat do okna s komentáři, zda v něm není uvedeno vysvětlení.

Komentáře jsou řazeny chronologicky tak, že nejnovější komentáře jsou uvedeny první.

Systémová hlášení a komentáře

V levém dolním rohu stavového řádku je zobrazen počet systémových hlášení. Je-li v seznamu nějaké nepřečtené hlášení, je počet hlášení zobrazen tučně a červeně:

Zobrazení počtu systémových hlášení