Kapitola 16. Grafika

Program GROMA umožňuje práci s jednoduchou grafikou. Pro kreslení musíte otevřít zvláštní okno, v němž můžete provádět základní grafické operace nad seznamem souřadnic. Pro ukládání grafických elementů je k dispozici 64 vrstev. Tyto vrstvy lze v jednotlivých pohledech libovolně vypínat a zapínat.

Princip ukládání grafiky

Grafické soubory (.pic), do nichž je grafika ukládána, obsahují pouze samotný předpis kresby (informace o grafických elementech a čísla jejich koncových bodů). Takto vedené grafické soubory mají určité výhody i nevýhody.

  • Výhody:

    • grafické soubory používají standardní seznamy souřadnic, změny v souřadnicích bodů se okamžitě promítají i do grafiky (lze provést i transformaci souřadnic, po níž zůstane kresba neporušena, pouze se přizpůsobí novým souřadnicím),

    • vedení jediného seznamu souřadnic vede k výrazné úspoře místa na disku i v paměti (do grafického souboru jsou ukládány pouze spojnice bodů, grafický soubor se všemi body je tedy vlastně prázdný).

  • Nevýhody:

    • kresba je ztracena při změně čísel bodů,

    • grafické elementy lze umisťovat pouze na již existují body.