Otevření grafického okna

Chcete-li poprvé otevřít seznam souřadnic jako grafiku, zvolte v menu položku Souřadnice->Zobraz graficky. Program se pokusí v příslušném adresáři nalézt grafický soubor ke zvolenému seznamu souřadnic (soubor .pic). Jestliže tento soubor neexistuje, program jej vytvoří.

Při příštím otevírání jej již lze zvolit v seznamu po nastavení typu souboru na "Grafika".