Přečíslování protokolu

Pokud pracujete s úplnými čísly bodů, lze po přečíslování seznamu souřadnic nebo seznamu měření použít seznam přiřazení čísel bodů pro přečíslování protokolu. Dříve uložený seznam přiřazení čísel bodů lze načíst ze souboru a přečíslovat protokol podle něj tak, aby byl v souladu se seznamem souřadnic a seznamem měření. Podrobněji je přečíslování podle seznamu popsáno v kapitole Přečíslování podle seznamu.