Princip práce s protokoly

Program pracuje s protokoly o výpočtech ve dvou úrovních. Jedna úroveň je lokální protokol, který obsahuje jednotlivé výstup z posledních zpracovaných úloh, a druhá úroveň je hlavní protokol, kam se jednotlivé lokální protokoly ukládají.

V hlavním protokolu lze text upravovat nebo mazat a lze v něm vyhledávat zadaný text (čísla bodů, apod.).

Tento postup ukládání protokolů byl zvolen proto, že je často výhodné mít k dispozici údaje o výpočtu, aniž by bylo třeba je vždy automaticky ukládat do výsledného protokolu. Jestliže se výsledky výpočtů ukládají do protokolu automaticky, obsahuje protokol obvykle množství nepotřebných nebo chybných údajů (z nepodařených nebo pokusných výpočtů, apod.), které je třeba dodatečně mazat.