Kurzor

Seznam souřadnic

Není-li seznam prázdný, je na jedné z jeho položek umístěn kurzor, tj. rámeček přes celou výšku řádku. Rámeček je použit proto, aby i na řádku s kurzorem bypo zřejmé, zda je bod označen, nebo ne. Kurzorem lze pohybovat pomocí kláves <Šipka Nahoru>, <Šipka Dolů>, <PageUp>, <PageDown>, <Home> a <End>. Kurzor označuje právě zvolenou položku (bod nebo měření), na kterou se automaticky vztahují některé operace (editování, mazání, apod.). Na libovolnou položku lze kurzor přímo přemístit ukázáním myší.