Dávkové průměrování souřadnic

Dávkové průměrování souřadnic

Po vyvolání příkazu Souřadnice->Dávkové průměrování souřadnic je zobrazeno dialogové okno, které slouží pro automatické dávkové zprůměrování bodů stejného čísla. Podrobný popis je uveden v referenční příručce.