Dávkové průměrování souřadnic

Po zadání tohoto příkazu bude zobrazeno dialogové okno, které umožňuje dávkové zprůměrování souřadnic bodu stejného čísla. Abyste mohli mít v seznamu souřadnic více bodů téhož čísla, je nutno nejprve povolit ukládání bodů se stejnými čísly do seznamů souřadnic. Toto lze povolit v konfiguraci programu přepínačem Soubor->Nastavení->Prostředí: Povolit duplicitní body v seznamu souřadnic.

Postup při dávkovém průměrování souřadnic

  1. Zvlote vstupní a výstupní seznam souřadnic obdobně jako v jiných úlohách.

  2. Vyplňte mezní opravy souřadnic X/Y a Z. DBude-li u některého průměrovaného bodu tento limit překročen, nebude bod zprůměrován.

  3. Zvolte, zda si přejete pracovat s celým souborem, nebo pouze s označenými položkami, případně označte množinu bodů, s nimiž chcete pracovat.

  4. Stiskněte tlačítko (Vyhledat duplicitní body).

  5. Zkontrolujte si seznam nalezených duplicitních bodů. Ověřte, zda jsou v pořádku maximální opravy v souřadnicích, ve výšce a v poloze pro všechny nalezené body. Ukážete-li na některý bod ze seznamu, pod seznamem vám program ukáže seznam všech nalezených duplicit, včetně souřadnic a jejich oprav.

  6. Je-li seznam nalezených bodů v pořádku, stiskněte tlačítko (Uložit duplicitní body). Program uloží všechny zprůměrované body do výstupního seznamu souřadnic.