Kapitola 7. Seznam souřadnic

Seznam souřadnic

Nejdůležitější soubor při práci s programem Groma je obvykle seznam souřadnic. Seznam souřadnic obsahuje souřadnice bodů, které využívá většina funkcí programu, a mnoho funkcí do seznamu body ukládá.

Program umožňuje otevřít najednou libovolné množství seznamů souřadnic.

Pohyb v seznamu souřadnic

Soubor se souřadnicemi je zobrazen ve formě seznamu, z něhož je viditelná pouze ta část, se kterou právě pracujete. Na aktuálním řádku je umístěn kurzor. S kurzorem lze pohybovat pomocí klávesnice nebo myší.

Tabulka 7.1. Klávesy pro pohyb v seznamu

KlávesaAkce
<Šipka nahoru>Posun kurzoru o řádek nahoru
<Šipka dolů>Posun kurzoru o řádek dolů
<PageUp>Posun kurzoru o stránku nahoru
<PageDown>Posun kurzoru o stránku dolů
<Home>Posun kurzoru na začátek souboru
<End>Posun kurzoru na konec souboru