Vyhledání identických bodů

Vyhledání identických bodů

Po vyvolání příkazu Souřadnice->Vyhledání identických bodů je zobrazeno dialogové okno, které slouží pro vyhledání bodů s různými čísly, ale s totožnými (nebo blízkými) souřadnicemi ve dvou seznamech souřadnic. Podrobný popis je uveden v referenční příručce.