Zamykání bodů

Body v seznamech souřadnic lze zamknout proti přepsání nebo smazání. Zamčení bodu je signalizováno symbolem zámku v levé části seznamu souřadnic (před číslem bodu).

Pomocné body

Body lze zamykat dvojím způsobem:

Zamčené body nelze mazat ani přepisovat. Změnit je můžete pouze pomocí editace bodu (např. klávesou <Enter>) nebo po odemčení. Přidáváte-li do seznamu bod s číslem, které již v seznamu existuje, a je-li existující bod uzamčen, je zobrazeno standardní dialogové okno s informacemi o souřadnicových rozdílech, ale je v něm přístupná pouze možnost ponechat v seznamu původní bod beze změny.

Poznámka

Při importu bodů z databáze jsou dosavadní body, tedy body, které byly načteny z ISKN, označeny jako zamčené. Takovéto body nelze upravovat, s jedinou výjimkou, a tou je doplnění souřadnic polohy.