Připojení souboru

Po vyvolání příkazu Souřadnice->Připoj soubor je zobrazeno dialogové okno pro výběr souboru, pomocí něhož lze do existujícího seznamu souřadnic přidat body z jiného seznamu. Importovaný soubor může být ve formátu systému GROMA, nebo v kterémkoli jiném formátu, z něhož GROMA umí body importovat (textový soubor, soubor ve formátu XML, apod.).