Roztřídění seznamu podle mapových listů

Roztřídění seznamů souřadnic podle mapových listů

Příkazem Souřadnice->Roztřiď dle mapových listů vyvoláte dialogové okno, které vám umožní roztřídit seznam souřadnic do souborů podle mapových listů.

Použití tohoto okna je podrobně popsáno v referenční příručce.