Porovnání seznamů souřadnic

Po vyvolání příkazu Souřadnice->Porovnání seznamů souřadnic je zobrazeno dialogové okno pro statistický test seznamů souřadnic. Program porovná dva seznamy souřadnic, vypočte souřadnicové rozdíly na jednotlivých bodech, odhady středních chyb a další údaje. Podrobný popis je uveden v referenční příručce.