Roztřídění dle mapových listů

Tímto příkazem otevřete dialogové okno, které slouží k roztřídění aktivního seznamu souřadnic do souborů podle mapových listů.

Roztřídění dle mapových listů

Tabulka 24.4. Volby pro roztřídění seznamu souřadnic dle mapových listů

MěřítkoZvolte měřítko mapových listů, na které si přejete seznam souřadnic roztřídit.
Dlouhé názvy souborůZapnete-li tuto volbu, budou do výsledných názvů souborů použity nezkrácené názvy katastrálních území. Při vypnuté volbě budou použity zkrácené názvy, názvy souborů budou dlouhé max. 8 znaků.
Otevřít souboryJe-li zapnut tento přepínač, po roztřídění na jednotlivé seznamy budou vytvořené seznamy automaticky otevřeny.
Přepsat existující souboryJe-li tato volba zapnuta, budou původní seznamy přepsány bez upozornění. Tato volba je vhodná při opakovaném roztřídění, aby se zamezilo zobrazování dotazu na přepsání existujících souborů..

Po stisknutí tlačítka (Použít) je aktualizován seznam použitých mapových listů, po stisknutí tlačítka (Roztřídit) jsou soubory se souřadnicemi zapsány na disk.