Roztřiď dle mapových listů

Tímto příkazem otevřete dialogové okno, které slouží k roztřídění aktivního seznamu souřadnic do souborů podle mapových listů. Můžete zde zadat měřítko mapových listů a zvolit, zda generované názvy souborů mohou být dlouhé, nebo zda se musí jednat o klasické osmiznakové názvy. Můžete nastavit i další volby, tedy zda se mají vytvořené soubory automaticky otevřít, a zda mají být případné existující staré soubory přepsány bez upozornění. Po stisknutí tlačítka (Použít) je aktualizován seznam použitých mapových listů, po stisknutí tlačítka (Roztřídit) jsou soubory se souřadnicemi zapsány na disk.