Zobraz graficky

Po vyvolání tohoto příkazu se otevře okno s grafickou reprezentací příslušného souřadnicového souboru. Jestliže grafický soubor .pic již existuje, je automaticky otevřen. Neexistuje-li, program vás na tuto skutečnost upozorní, a dotáže se, má-li jej vytvořit.