Vyhledávání v seznamu souřadnic

Kdykoli program potřebuje souřadnice některého bodu, snaží se je vyhledat v seznamu souřadnic. Toto vyhledávání probíhá vždy podle stejného algoritmu, bez ohledu na to, z jakého důvodu (kterou funkcí) je bod hledán. Postup vyhledávání závisí na nastavení některých parametrů prostředí.

Je-li v dialogu Soubor->Nastavení->Prostředí zapnuta volba Hledat ve všech otevřených souborech, program vždy prohledá všechny otevřené seznamy souřadnic. V opačném případě prohledá pouze aktivní seznam souřadnic.

Je-li v dialogu Soubor->Nastavení->Prostředí zapnuta volba Hledat podle předčíslí, program hledá takové body, u nichž souhlasí číslo i předčíslí. V opačném případě předčíslí ignoruje, a nalezne všechny body daného čísla, bez ohledu na jejich předčíslí.

Poznámka

Je-li nastaveno řazení podle předčíslí, a jsou-li vypnuta duplicitní čísla bodů, je postup vyhledávání podstatně rychlejší, než při hledání pouze podle čísel. Je to způsobeno tím, že seznam souřadnic nemůže obsahovat více bodů stejného předčíslí i čísla. Navíc je seznam setříděn primárně podle předčíslí a sekundárně podle čísla, pro vyhledávání bodu lze tedy použít velmi rychlý algoritmus, a po nalezení bodu není třeba seznam dále prohlížet. Naproti tomu bodů se stejným číslem a různým předčíslím může seznam obsahovat více (a v seznamu mohou být libovolně umístěny), při hledání pouze podle čísla je tedy třeba prohlédnout soubor vždy celý.

V případě, že program nalezne více bodů s rozdílnými souřadnicemi, splňujících kritéria, zobrazí dialogové okno se seznamem bodů (včetně názvů souborů, v nichž byly body nalezeny), a nechá vás vybrat příslušný bod. Zvolíte-li v tomto seznamu položku [Žádný], program se chová, jako by žádný bod nenalezl.