Aktivní seznam souřadnic

Je-li otevřeno více seznamů souřadnic, jeden z nich má obvykle tu výsadní vlastnost, že je zvolen jako aktivní. Název aktivního souboru je zobrazen ve stavové řádce. Po spuštění programu je nastaven jako aktivní ten seznam souřadnic, který je otevřen jako první.

To, který seznam souřadnic je aktivní, má vliv na mnoho dalších funkcí programu (např. vyhledávání a ukládání bodů).

V některých případech je výhodné nemít zvolen žádný z otevřených seznamů souřadnic jako aktivní (např. při pokusných výpočtech, jejichž výsledky nemají být ukládány).

Volba aktivního seznamu souřadnic

Volba aktivního seznamu souřadnic

Aktivní seznam souřadnic můžete zvolit třemi způsoby:

  • Příkazem Soubor->Aktivní seznam souřadnic vyvoláte dialogové okno se seznamem otevřených souborů, ze kterých si můžete zvolit aktivní seznam. Nechcete-li mít žádný seznam aktivní, vyberte položku [Žádný].

  • Dvakrát klikněte myší na stavový řádek. Zobrazí se stejné dialogové okno, jako při vyvolání pomocí menu.

  • Přetáhněte ze seznamu myší libovolnou položku do stavového řádku, stejně, jako se přetahují data do výpočetních oken.