Grafické zobrazení bodů

Chcete-li seznam souřadnic zobrazit graficky, zvolte příkaz Souřadnice->Zobraz graficky. Program otevře k příslušnému seznamu souřadnic předpis kresby (soubor .pic). Jestliže soubor s předpisem kresby neexistuje, program vytvoří prázdný soubor.