Změna kódů na grafické

Po stisknutí tlačítka (Kódy na graf.) budou kódy upravovaných položek seznamu převedeny na grafické kódy, tj. kódy, které jsou využívány pro automatizované geberování kódové kresby (grafické kódy jsou od normálního kódu odděleny znakem |). Podrobnější informace o kódové kresbě můžete nalézt v kapitole Kódování kresby.