Používané databázové tabulky

Při práci s databázemi jsou využívány dvě základní tabulky: tabulka projektů, v níž se nastavují popisné informace o projektech, a tabulka bodů, do níž se ukládají vlastní body. Kromě toho lze použít ještě další tabulky (např. tabulka obsahující názvy souřadnicových systémů, typů zakázek, měřítek, atd.)

Tabulka projektů

Tabulka projektů slouží k definici projektů (zakázek). Všechny body jsou ukládány do společné tabulky a obsahují identifikátor projektu, ke kterému patří. Každý bod tedy musí být vázán na konkrétní projekt, body bez příslušnosti k projektu nelze do databáze uložit. Před ukládáním bodů je tedy nutno zvolit projekt, k němuž ukládané body budou patřit, resp. založit nový projekt.

Minimální struktura tabulky projektů je následující:

 • Identifikátor

 • Název projektu

Identifikátor slouží k jednoznačné identifikaci položky v databázi. Vkládání hodnot identifikátoru musí být zajištěno databázovými prostředky, při vkládání záznamu do databáze systém Groma tento identifikátor nevyplňuje (s výjimkou automatické konfigurace databáze, určené pro práci s grafickým modulem). Je tedy třeba zkonfigurovat databázi tak, aby se hodnota identifikátoru vyplnila sama. Nejvhodnější postup je přidělit identifikátoru vlastnost AutoIncrement nebo použít triggery a sekvence, umožňuje-li to příslušná databáze. V tomto případě je třeba systém Groma informovat, že přidělování identifikátorů se děje na úrovni databáze. Tato informace je zaznamenána v definičním souboru pomocí atributu value="auto" v definici sloupečku identifikátoru.

Je-li databáze zkonfigurována pro potřeby grafického modulu automaticky z prostředí systému Groma, potom se o vkládání identifikátorů stará systém Groma pomocí interních sekvencí, takže na úrovni databáze není třeba toto řešit.

Strukturu tabulky lze rozšířit o další uživatelské informace, které jsou však nepovinné a systém Groma umožní jejich editaci, ale nebude je pro svou práci využívat. Podrobně je použití uživatelských informací popsáno v kapitole Nastavení připojení k databázi.

Tabulku projektů lze upravovat přímo z prostředí systému Groma. Po zadání příkazu Databáze->Nastavení projektu je zobrazeno dialogové okno, v němž lze provádět administraci projektů (přidávání, mazání, vybírání).

Tabulka bodů

Tabulka projektů slouží k ukládání bodů. Všechny body jsou ukládány do společné tabulky a jejich příslušnost ke konkrétnímu projektu je definována identifikátorem projektu v tabulce projektů. Body bez příslušnosti k projektu nelze do databáze uložit. Před ukládáním bodů je tedy nutno zvolit projekt, k němuž ukládané body budou patřit, resp. založit nový projekt.

Minimální struktura tabulky bodů je následující:

 • Identifikátor

 • Identifikátor projektu

 • Číslo bodu

 • Souřadnice X

 • Souřadnice Y

Pro identifikátor platí totéž, co pro identifikátor v tabulce bodů.

Dále může tabulka obsahovat tyto nepovinné údaje:

 • Souřadnice Z

 • Kód kvality

 • Datum vytvoření

 • Datum poslední modifikace

Strukturu tabulky lze rozšířit o další uživatelské informace, které jsou však nepovinné a systém Groma umožní jejich editaci, ale nebude je pro svou práci využívat. Podrobně je použití uživatelských informací popsáno v kapitole Nastavení připojení k databázi.

Tabulku projektů lze upravovat přímo z prostředí systému Groma. Po zadání příkazu Databáze->Nastavení projektu je zobrazeno dialogové okno, v němž lze provádět administraci projektů (přidávání, mazání, vybírání).