Kapitola 30. Menu Databáze

Toto menu obsahuje příkazy pro práci s databází.

Připojit k databázi

Přihlášení k databázi

Před prací s body a grafikou v databázi je třeba se připojit prostřednictvím ODBC driverů k databázi. Veškeré parametry pro připojení lze přednastavit v konfiguračním souboru, při vlastním přihlašování pak stačí vyplnit pouze přihlašovací jméno a heslo. Po vyvolání příkazu se zobrazí dialogové okno, v němž je třeba zadat přihlašovací jméno, heslo, a ze seznamu vybrat příslušný databázový profil. Ostatní parametry jsou přednastaveny na hodnoty definované v konfiguračním souboru, ale lze je změnit.

Po stisknutí tlačítka (Přihlásit) se systém Groma prostřednictvím ODBC driveru přihlásí k databázovému serveru. Proběhne-li přihlášení bez chyb, je automaticky zobrazen manažer projektů. Pokud jste se přihlásili k databázi poprvé po instalaci, systém vám oznámí, že databáze ještě nebyla inicializována, a nabídne vám inicializaci. Při inicializaci jsou vytvořeny všechny potřebné tabulky a naplněny systémové číselníky.