Kapitola 37. Struktura souboru pro nastavení databází

V systému Groma si můžete přednastavit pararametry připojení k různým databázím, a při připojování pouze vybírat ze seznamu přednastavených připojení. Jediný údaj, který nelze přednastavit a který je třeba vždy zadat ručně, je přihlašovací heslo.

Soubor, který obsahuje všechna nastavení, je uložen v podadresáři sql hlavního adresáře systému Groma a má název db.ini. Soubor je ve formátu XML (Extensible Markup Language). Podrobný popis jazyka XML je mimo rozsah této příručky. Veškeré informace o jazyce XML lze nalézt na stránkách mezinárodního konsorcia W3C, které se zabývá standardizací na internetu (http://www.w3.org/XML/). Pro potřeby systému Groma však podrobná znalost jazyka XML není nezbytná. Instalace obsahuje ukázkový soubor db.ini, který lze pouze upravovat.

Při upravování je třeba zachovat strukturu souboru. Zejména je třeba dodržet podmínku, že všechny elementy souboru musí být správně uzavřeny. To znamená, že ke každé otevírací značce ve formátu

<znacka>

musí být v dokumentu na odpovídajícím místě i uzavírací značka

</znacka>

Pokud prvek neobsahuje žádné další prvky, ale pouze atributy, lze jej uzavřít i zkráceným způsobem, tj. zapsáním znaku / přímo do otevírací značky prvku:

<znacka atribut1="data" atribut2="data" />

Struktura souboru je následující:

Definice struktury databázových tabulek jsou popsány v sekci <structures>. Každá definice databázového připojení je popsána v prvku <profile>. Prvek <profile> obsahuje prvek <server>, v jehož atributech je popsáno připojení k serveru a prvek <shema>, v němž je připojení přiřazena příslušná databázoví struktura.

Prvek <profile>

Tabulka 37.1. Atributy prvku <profile>

Název atributuPopis
name=Název profilu. Tento název se zobrazí v dialogovém okně systému Groma při připojování k databázi. Pomocí tohoto názvu si vybíráte ze seznamu přednastavených připojení.
descrip=Popis připojení. Zde lze zadat podrobnější popisné informace i připojení, které budou zobrazeny v dialogovém okně při připojování.

Tabulka 37.2. Struktura prvku <profile>

Název prvkuPopis
<server>Tento prvek obsahuje parametry připojení k databázovému serveru. Prvek profile musí obsahovat právě jeden prvek server. Prvek je prázdný, veškeré nastavení je obsaženo v jeho atributech.
<table>Tento prvek obsahuje popis struktury databázové tabulky. Definice profilu musí obsahovat dvě tabulky: tabulku projektů a tabulku bodů.