Prvek <column>

Tabulka 37.7. Atributy prvku <column>

Název atributuPopis
type= Typ údaje, který je ve sloupečku uveden. Údaje uvedené tučně jsou povinné.

Údaje pro tabulku bodů:

 • id - identifikátor položky v databázi

 • number - úplné číslo bodu

 • project_id - identifikátor projektu

 • x - souřadnice X

 • y - souřadnice Y

 • z - souřadnice Z

 • num - číslo bodu

 • zpmz - číslo ZPMZ

 • tl - číslo TL

 • prec - kód kvality

 • created - datum vytvoření

 • updated - datum modifikace

 • ku - kód KÚ

 • pnt_state - stav dat

Údaje pro tabulku projektů:

 • id - identifikátor položky v databázi

 • name - název projektu

 • ...dále lze definovat libovolné další údaje. Příklad je uveden ve vzorovém souboru db.ini dodaném s instalací systému Groma.

name=Název sloupečku v databázi.
descrip=Popis údaje. Tyto popisy se objevují např. v dialogovém okně pro zadávání a editaci projektů.
source=

Pokud má být položka v definici projektu převzata z číselníku a nabídnuta ve formě seznamu (např. definice seznamu souřadnic), lze všechny přípustné hodnoty uložit do samostatné tabulky v databázi a zde zadat SQL příkaz, kterým lze seznam hodnot z databáze načíst. SQL příkaz musí vrátit pro každou položku dvě hodnoty - identifikátor a popis. Popis je zobrazen v nabídce, identifikátor bude uložen do databáze.

Např. pro definici souřadnicové soustavy lze vytvořit tabulku SOURSYST (ID, POPIS), do ní vložit hodnoty (1, "S-JTSK") a (2, "místní"). Potom lze v definici projektu u položky souřadnicového systému nastavit atribut source="SELECT ID,POPIS FROM SOURSYST". V dialogovím okně s definicí projektu bude na místě souřadnicového systému zobrazen seznam všech položek z tabulky SOURSYST, v tomto případě S-JTSK a místní.

value=Způsob přiřazení hodnoty. Tento atribut se může objevit pouze ve sloupečku typu id. Je-li nastaven na hodnotu auto, znamená to, že přidělování hodnot do této položky je řešeno automaticky na úrovni databáze (např. pomocí triggerů, sekvencí nebo AutoIncrement). Podrobnější informace lze nalézt v Uživatelské příručce.

Tabulka 37.8. Struktura prvku <column>

Prvek <column> obsahuje pouze atributy.