Kapitola 38. Komunikace se systémem MicroStation

Systém Groma obsahuje podporu komunikace s grafickým systémem MicroStation resp. PowerDraft. Tato komunikace probíhá na základě DDE (Dynamic Data Exchange), je tedy přístupná pouze ve verzích pro MS Windows. V dalším textu budou oba tyto grafické systémy společně označovány názvem MicroStation.

Konfigurace systému MicroStation

Před zahájením komunikace je třeba zkonfigurovat systém MicroStation tak, aby byl s programem Groma schopen spolupracovat. Tato konfigurace se skládá ze tří částí:

 1. Zkopírujte konfigurační soubor GROMA.CFG z adresáře Groma13\SUPPORT do adresáře CONFIG\APPL systému MicroStation, do něhož se ukládají konfigurace aplikací. Celá cesta závisí na názvu adresáře, kde je MicroStation instalován. Může vypadat např. takto:

  C:\USTATION\CONFIG\APPL\

 2. Pokud jste instalovali systém Groma jinam, než do nabízeného implicitního adresáře C:\Groma13, v konfiguračním souboru GROMA.CFG upravte proměnnou GROMA tak, aby obsahovala cestu do tohoto adresáře. (např. C:/Groma13/)

  Důležité

  Tato cesta musí být vždy ukončena znakem lomeno.

  Chcete-li systém Groma spustit s nějakým parametrem na příkazové řádce, uveďte tento parametr do proměnné GROMA_CMDLINE před nebo za již existující parametry, oddělený mezerou. Napíšete-li parametr přímo k názvu souboru GROMA.EXE, bude celý název chápán jako název souboru a systém Groma nepůjde spustit.

 3. Z adresáře Groma13\SUPPORT zkopírujte MDL moduly (soubory s příponou .MA) do adresáře MDLAPPS systému MicroStation (adresář, v němž jsou uloženy aplikace).