Konfigurační soubory MDL modulů

MDL moduly systému GROMA si automaticky ukládají konfiguraci na disk. Konfigurační soubory mají název shodný s názvem modulu a příponu .UPF. Standardně jsou tyto soubory ukládány do adresáře, do něhož ukazuje proměnná systému MicroStation _USTN_USER (obvykle se jedná o adresář USTATION\CONFIG\USER\). Přejete-li si ukládat konfigurační soubory někam jinam (např. aby měl každý uživatel při víceuživatelské konfiguraci svoje nastavení), definujte v systému MicroStation proměnnou GROMA_USERPREFS a nastavte v ní cestu do požadovaného adresáře. Všechny konfigurace potom budou ukládány tam.