Spuštění systému GROMA z MicroStation

Jestliže byla správně provedena instalace a konfigurace podle předchozího odstavce, můžete systém GROMA spustit z MicroStation příkazem MDL LOAD GROMA. Tento příkaz můžete doplnit jako položku do menu nebo paletu systému MicroStation. Po vyvolání tohoto příkazu je zobrazeno malé komunikační okno systému MicroStation s názvem GROMA a je automaticky spuštěn systém GROMA, který se chová jako aplikace pro MicroStation (je stále navrchu, i když pracujete v systému MicroStation). Podle potřeby můžete hlavní okno programu GROMA zvětšit na celou obrazovku nebo minimalizovat na ikonu.

Systém PowerDraft bohužel neumožňuje spouštění externích aplikací, je tedy nutno spustit systém GROMA ve dvou krocích:

  1. Spusťte komunikační modul ze systému GROMA výše uvedeným způsobem.

  2. Spusťte systém GROMA s parametrem /parent=PowerDraft. Můžete si vytvořit ikonu pro spouštění s tímto parametrem.

Po spuštění GROMA automaticky naváže komunikaci s modulem v systému PowerDraft. Dále se již vše chová stejně jako v systému MicroStation.