Komunikace GROMA - MicroStation

Přetahování bodů

Chcete-li zobrazit body ve výkresu, můžete je přetahovat myší na plochu okna MicroStation stejně, jako se přetahují mezi datovými okny a do výpočtů. Můžete přetahovat jednotlivé body i skupiny označených bodů. Po přetažení jsou body okamžitě zobrazeny ve výkresu.

Ukazování bodů ve výkresu

Pro výpočetní úlohy nebo při ukládání bodů do seznamu souřadnic můžete body ukazovat myší ve výkresu. Postupujte podle těchto bodů:

  1. Zvolte požadovanou úlohu (výpočetní funkce, přidávání bodů do seznamu, apod.).

  2. U položky, kterou chcete ukázat ve výkresu, stiskněte tlačítko se šipkou. Tlačítko zůstane stisknuté a zobrazí se červeně. V komunikačním okně MicroStation se objeví hlášení Odečítání souřadnic.

  3. Ukažte bod ve výkresu stisknutím tlačítka <Tentative> a potvrďte tlačítkem <Data>. Souřadnice budou automaticky přeneseny do dialogového okna systému GROMA.

Spojování podle čísel bodů

Chcete-li spojovat body ze seznamu souřadnic podle čísel, postupujte takto:

  1. Otevřete v systému GROMA příslušný seznam souřadnic.

  2. Příkazem Souřadnice->Spojování podle čísel otevřete dialogové okno pro spojování bodů.

  3. V systému MicroStation zvolte kreslení elementu, kterým chcete body spojovat (obvykle Line, Line String, ale může být obecně cokoli - oblouk, křivka nebo i umisťování značek).

  4. Do dialogového okna pro spojování bodů zadávejte postupně čísla bodů, které chcete spojit. Po stisknutí klávesy <Enter> program vyhledá souřadnice v seznamu (seznamech) souřadnic a odešle je do systému MicroStation, jehož další chování závisí na zvolené funkci (kreslení čáry, křivky, umístění značky, apod.).