Informace o bodech

Systém GROMA umožňuje přímo do výkresu ukládat informace o bodech. Tyto informace se ukládají pomocí tzv. User Data Linkage do zvláštních prvků typu PointString. Tyto informace mohou být využity pro některé další funkce:

Dynamické zobrazování čísel bodů

Čísla, výšky a kódy bodů, uložené v těchto prvcích, mohou být dynamicky zobrazovány na obrazovce. Je-li toto zobrazování zapnuto, je u každého bodu zobrazeno dle nastavení číslo, popř. i výška a kód. Tyto informace nejsou součástí výkresu, zmizí tedy automaticky po smazání bodu, a při jeho přesouvání se pohybují automaticky s ním. Navíc mají tyto popisy stále konstantní velikost, která se nemění při zvětšování a zmenšování.

Výpis seznamu souřadnic

Na základě těchto informací lze kdykoli vygenerovat textový seznam souřadnic s původními čísly bodů a aktuálními souřadnicemi převzatými z kresby. Při tom se zachovávají i původní výšky bodů, a to i v 2D výkresech.

Vygenerování popisů

Při importu ze seznamu souřadnic je často výhodné vytvořit ve výkresu pouze prvky typu PointString s informacemi o bodech. Je-li kresba hotova, lze dávkově k těmto prvkům vygenerovat popisy dle nastavených atributů.