Přílohy

Obsah

37. Parametry při spuštění
38. Instalace v síti
Instalace v síti
Konfigurační soubor
39. Síťový konfigurační soubor
40. Typy datových souborů
41. Struktura souboru pro nastavení databází
Prvek <profile>
Prvek <server>
Prvek <table>
Prvek <column>
42. Komunikace se systémem MicroStation
Konfigurace systému MicroStation
Konfigurační soubory MDL modulů
Spuštění systému GROMA z MicroStation
Komunikace GROMA - MicroStation
Informace o bodech
Kódování bodů
Konfigurace komunikačního modulu
Další funkce modulů
43. Formáty vstupních souborů s naměřenými údaji
44. Vstupní / výstupní textový formát
Alfanumerické znaky
Symboly datových položek
Šířka formátovaných údajů
Počet desetinných míst
Další nastavení
Příklady výstupního formátu
Zvláštnosti vstupního formátu
Načítání pomocí pevného formátu
Načítání pomocí volného formátu