Kódování bodů

Systém GROMA umožňuje při importu souřadnic do výkresu kromě textových popisů automaticky umisťovat bodové značky. Připojíte-li si v systému GROMA kódovací tabulku, která převádí vámi registrované kódy na názvy značek (buněk) systému MicroStation, budou při importu nalezené značky automaticky umístěny na body. Značky jsou vytvořeny dle atributů nastavených v dialogovém okně Nastavení->Atributy. Přejete-li si pro každou značku samostatné nastavení (např. chcete-li umístit značky do různých vrstev), připojte v kódovací tabulce další atributy za název značky oddělené znakem & v tomto pořadí:

Název_značky&vrstva&barva&tloušťka&styl

Vynecháte-li některý z atributů (znak & musí být uveden), bude příslušný atribut převzat ze standardního nastavení.

Příklad:

soupe&21&1&2&0

značka soupe, vrstva 21, barva 1, tloušťka 2 a styl 0,

soupe&21&&2&0

značka soupe, vrstva 21, barva dle nastavení atributů, tloušťka 2 a styl 0.