Prvek <server>

Tabulka 41.3. Atributy prvku <server>

Název atributuPopis
type=Typ databázového serveru. Lze nastavit tyto hodnoty:
  • oracle - Oracle 8i, 9, 9i

  • oracle_cuzk - Oracle ISKN (pro ČÚZK)

  • mssql - Microsoft SQL Server

  • mysql - MySQL server

  • msaccess - Microsoft Access

db=Název databáze nebo služby, ke které se má systém Groma připojit. V připojovacím řetězci lze použít pod proměnnou db
driver=Název ODBC driveru, tak, jak je definován v nastavení ODBC v ovládacích panelech. V připojovacím řetězci lze použít pod proměnnou driver
connect=Připojovací řetězec pro připojení k databázi. Syntaxe připojovacího řetězce je závislá na typu databázového serveru, podrobnosti lze nalézt v dokumentaci k příslušnému ODBC driveru. V připojovacím řetězci lze použít proměnné zastupující některé hodnoty. Název proměnné je třeba v řetězci uzavřít mezi znaky #. Lze použít tyto proměnné:
  • driver - Název ODBC driveru (atribut driver prvku server)

  • db - Název databáze nebo databázové služby (atribut db prvku server)

  • uid - Přihlašovací jméno (zadává se v přihlašovacím dialogu)

  • pwd - Přihlašovací heslo (zadává se v přihlašovacím dialogu)

Příklad: connect="DRIVER={#driver#};DBQ=#db#;UID=#uid#;PWD=#pwd#;DBA=W"

Tabulka 41.4. Struktura prvku <server>

Prvek <server> obsahuje pouze atributy.