Nastavení projektu

Pomocí tohoto příkazu otevřete manažer projektů, pomocí něhož lze vytvářet, upravovat a mazat projekty. Po otevření budou zobrazeny všechny dostupné projekty a bude vysvícen aktivní nebo naposledy použitý projekt.

Tučně uvedené položky jsou povinné, ostatní jsou volitelné a mohou zůstat nevyplněné. Některé položky, např. typ GP, jsou velmi důležité pro další zpracování geometrického plánu v grafickém modulu.

Katastrální území lze zvolit pomocí dialogového okna pro výběr katastrálního území. Po zvolení katastrálního území se většina povinných údajů v nastavení projeku vyplní automaticky.

Změny provedené v definici projektu lze uložit tlačítkem (Uložit) nebo (OK).