Inicializace databáze

Tímto příkazem spustíte nástroj pro poinstalační inicializaci databáze. Při inicializaci jsou vytvořeny všechny potřebné tabulky a naplněny systémové číselníky.

Jako součást inicializace databáze máte možnost načíst zálohu databáze (soubor s příponou .EXD. Zálohu celé databáze lze importovat pouze v tomto kroku, později to již není možné (pouze při opětovné inicializaci databáze).